Tečna goriva i TNG

TEČNA GORIVA

Crna Gora je u januaru 2011. godine objavila usvajanje Euro 5 nivoa standarda izduvnih emisija u vazduh za nova vozila (od ovog datuma u Crnoj Gori su dostupni samo bezolovni benzini i nisko sumporni dizel). Eliminacija olovnih benzina sa tržišta je rezultirala napretkom Crne Gore u oblasti kvaliteta goriva sa 93. na 41. mjesto u svijetu, od 108 država koje se nalaze pod nadzorom.


Na osnovu Uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla („Službeni list CG“, br. 39/10), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na predlog Agencije za zaštitu životne sredine donijelo je Program praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla, za 2011. godinu. Program obuhvata motorne benzine (BMB 98 i BMB 95) i dizel gorivo.


Metodologija izrade Programa utvrđena je standardom MEST EN 14274 – Anex D. Ukupan broj uzoraka određen je na osnovu izbora statističkog modela C u okviru standarda MEST EN 14274 i faktora varijabilnosti kvaliteta goriva na crnogorskom tržištu. Mjesta uzorkovanja određena su statističkom metodom, iz registra benzinskih stanica i skladišta u Crnoj Gori.


U skladu sa standardom MEST EN 14274, uzimanje uzoraka goriva na benzinskim stanicama vrši se u zimskom i ljetnjem periodu (tabela 1). Ljetnji period računa se od 1. maja do 30. septembra, a zimski period od 1. oktobra do 30. aprila.